ایجاد ارتباط با کودکان

ایجاد ارتباط با کودکان

ایجاد ارتباط با کودکان - بیمارستان دامپزشکی رویال | Royal Vet Hospital - Communicate with children


۱- برقراری ارتباط دوستانه بين کودکان و سگ ها مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين ارتباط کودکان مياموزند که در عوض مراقبت کردن و رسيدگي به يک جاندار، مي توانند از او عشق و محبت دريافت کنند. اين امر منجر به دستيابی نوعي حس اطمينان خاطر و ايمني مي گردد که در روابط کودک با ديگران تاثير به سزايي خواهد داشت. ارتباط کودکان و سگ ها مي تواند تبديل به يک ارتباط بسيار ويژه شود اما در اين مورد راهنمايي هايي از جانب والدين نياز است که نتايج اين ارتباط به شکلي متفاوت ظاهر نشود و نتيجتا خاطره بدی در ذهن کودک باقي نماند. بنابراين به کودکان خود شيوه همراهي با يک سگ را بياموزيد تا بتواند به حقايق نهفته در اين موجود وصف ناپذير پي ببرد.


۲- آيا کودک شما به داشتن يک سگ علاقه مند است؟ اين مطلب را پیش از آوردن سگ به خانه از او بپرسيد زیرا ممکن است او اکنون در سن مناسبي نباشد و يا آمادگي لازم جهت نگهداری و قبول مسئوليت های يک سگ را نداشته باشد و يا آنقدر سرگرم  کارهای گوناگون باشد که انجام کارهای ديگر برای او غير ممکن بنمايد. در هر حال آگاهي از اين مطلب که کودکتان به سگ ها علاقمند است يا خير و نتيجه گيری در مورد اين که آيا کودک شما قادر به برقراری ارتباط با سگ ها هست يا خیر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. فقط در صورتي که به اين نتيجه رسيديد که کودکتان قلبا به سگ ها علاقه دارد اقدام به آوردن سگ کنيد، در غير اين صورت آوردن سگ به منزل مي تواند بسيار مشکل آفرين باشد.


۳- وظیفه بزرگترها چیست ؟   آموزش و نظارت بر دو اصل اساسی:  چگونگي رفتار کودک و سگ با يکديگر و چگونگي ايجاد ارتباط آنها با یکدیگر.


۴- اولین آموزش: آموزش مهرباني کردن و حفظ احترام متقابل به حقوق یکدیگر.

۵- برای کودکتان توضيح دهيد که سگ ها نمي توانند همانند ما انسانها صحبت کنند و بيان خواسته ها و احساساتشان به اشکال ديگريست. مثل حالات صورت، حرکات بدن و یا پارس کردن. کودکان بايد بياموزند که در برابر رفتار و حرکات سگ ها حساس باشند تا بتوانند پي به خواسته های آنها ببرند.

۶- به کودکتان شيوه های برقراری ارتباط با سگ ها را نشان دهيد. به آنها نوازش کردن را بياموزيد و او را از زشتي اعمالي چون کشيدن دم و گوش حيوان و يا آسيب رساندن به چشم ها آگاه سازيد. در اين مرحله مهمترين هدف آموزش اين حقيقت است که سگ يک اسباب بازی نيست و نبايد با آن همانند يک عروسک برخورد کرد.

۷- از فرمانبرداری سگتان آگاهي کامل کسب کنيد و سگي را به منزل بياوريد که در اين مورد به او اطمينان داشته باشيد. سگ ها بايد بدانند که شما چه انتظاراتي از آنها داريد. در اين مورد مي توانيد از مربيان مربوط به تربيت سگ ها کمک بگيريد.

۸- در مراحل آموزشي کاملا استوار و ثابت قدم باشيد.

۹- بر کلیه ارتباطات سگ و کودکتان نظارت داشته باشيد. افراد بزرگسال خانواده موظف اند که روابط ميان کودک و سگ را به يک رابطه مفرح و دوستداشتني تبديل کنند.

۱۰- همواره بر شرايط زندگي و آسايش سگتان نظارت کنيد.

۱۱- هرگز انتظار نداشته باشيد سگتان کشيدن گوش و دم و نظاير آنها را تحمل کند، بنابراين بر بازی کردن کودک و سگ نظارت کنيد تا در آن خشونتی به وجود نيايد.

۱۲-  هرگز از کودکتان خواهان انجام کار و قبول مسئوليتي که در حد سن او نيست نباشيد.

 

 

بازگشت