جويدن و بلعيدن اجسام توسط توله سگ ها

جويدن و بلعيدن اجسام توسط توله سگ ها

قبل از آنکه توله ای را به خانه خود بياوريد بايد تمام قطعاتی را که ممکن است توسط او جويده شود از دسترس اش دور سازيد، زیرا اگر او چيزی را دردهانش قرار دهد امکان وقوع خفگی چندان دور از ذهن نیست. شما بايد در مورد توله خود نهايت احتياط را در نظر گیرید (دقيقا مانند یک کودک).
گياهان را برداريد، مطمئن شويد که سيمهای برق دور از دسترس است. کفشها و جورابها را جمع آوری کنيد. مطمئن شويد که سم يا ترکيبات شيميايی ديگری که ممکن است توله شما اقدام به خوردن آنها کند در دسترس نيست. تله موش ها و سوسک کش ها نيز بسيار خطرناک اند، پس آنها را نيز جمع آوری کنيد. کلا هر چيزی را که ممکن است حيوان در دهانش قرار دهد از نظر او دور سازيد.
هميشه هنگامی که بيرون از منزل هستيد سگتان را در يک محيط امن محدود کنيد . جعبه امن ترين مکان است . همچنين شما ميتوانيد از حصار ( گهواره بچه ) در حمام يا آشپزخانه استقاده کنيد .
توله ها هر چيزی را که بتوانند به دهان ييرند ميجوند. اين عمل دلايل گوناگونی دارد اما دليل اصلی اين است که آنها نيز همانند بچه های انسان کنجکاو هستند و به اين روش اشياء پيرامون خود را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در مورد آنها فرا می گيرند. البته دليل مهم ديگری نيز برای اين کار وجود دارد و آن درآوردن دندان است که در اين دوره حيوان به جويدن اجسام تمايل بسياری نشان می دهد .
شما بايد چند اسباب بازی قابل جويدن براي توله خود تهيه کنيد و آنها را در اختيار او قرار دهيد تا از ميانشان يکی را انتخاب کند و عمل جويدن را روی آن انجام دهد و به اشياء خانه آسيب نرساند. اگر سگ شما اقدام به جويدن لوازم خانه کرد بايد يا صداي بلند و محکم به او بگوييد ” نه ! ” و فورا اسباب بازی ها را در اختيار او قرار دهيد و در صورتی که شروع به جويدن آنها کرد او را تحسين کنيد. اگر او همچنان به جويدن لوارم خانه ادامه داد، از عصاره تلخ مزه ای مانند عصاره سيب تلخ استفاده کنید (این ماده در فروشگاه های حيوانات خانگی، به صورت کرم يا اسپری موجود است ( البته شايد یافتن آن در ايران اندکی مشکل باشد).
جويدن برای سلامت دندانها و لثه توله ها بسيار اهميت دارد. اسباب بازی های زيادی در بازار وجود دارد که قابل جويدن است (مثل استخوان های لاستيکی) .
پس ار اينکه به حيوان آموزش داديد که چه چيزی را بايد و چه چيزی را نبايد بجود، وقت به عمل آوردن آزمون است. محل آزمون نبايد نزديک اسباب بازی ها باشد. وانمود کنيد که به او توجهی نمی کنيد و در اين شرايط حرکات او را تحت نظر قرار دهيد.

 

 

بازگشت