سگ ماده یا نر؟

سگ ماده یا نر؟

۱- سگ های نر: دارای ظاهر زیباتری اند، تربیتشان اندکی سخت تر است، اما در صورت تربیت مسئولیت پذیرتراند، فحل نمی شوند و علاوه بر عدم وجود ترشحات و خونریزی، سگ های نر را نیز به خود جلب نمی کنند (البته خود جذب سگ های ماده می شوند)

۲- سگ های ماده: معمولا به عنوان حیوان خانگی در میان خانواده مقبول تراند، رفتارهای خشن کمتری دارند (هرچند این ویژگی همانقدر که به جنسیت مرتبط است به نژاد نیز ارتباط دارد)، در اکثر مواقع سال ول گشتن در ماده ها نسبت به سگ های نر بسیار کمتر است و عشق و علاقه آنها بیشتر به خانواده انسانی خود معطوف است.

 

سگ نر یا ماده - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Male or Female Dog - Royal Vet Hospital

بازگشت