اسباب بازی ها و لوازم جانبی گربه

اسباب بازی ها و لوازم جانبی


– بازی کردن برای یک توله گربه همانقدر اهمیت و ضرورت دارد که برای یک کودک ضروری است.
– اگر گربه تنها نگهداری می شود صاحب او باید با او بازی کند. در هنگام بازی عضلات ورزش داده می شود و مغز و چشم ها نیز تمرین داده می شوند. از طرفی بازی کردن صاحب حیوان با او موجب برقراری رابطه قوی تری بین گربه و خانواده انسانی او می شود.

Royal_Pet_Hospital-Cat-Toy_1
– برای بازی کردن با گربه ها بهترین روش تقلید از شکار است. برگ، توپ پینگ پنگ، کاغذ و یا هرآن چه که همانند یک شکار جست و خیز می کند، حس بازی را بیش از هر چیز در گربه ها برمی انگیزد.

 

Royal_Pet_Hospital-Cat-Toy_2– استفاده از عروسک ها و دیگر لوازم نیز مناسب است.
Royal_Pet_Hospital-Cat-Toy_3– یکی دیگر از وسیله هایی که گربه باید داشته باشد صفحه ساییدن ناخن است که علاوه بر رفع نیاز ذاتی او به پنجه کشیدن، مبلمان شما را نیز از آسیب دور نگه می دارد و در کنترل طول ناخن ها نیز نقش بسزایی دارد.

Royal_Pet_Hospital-Cat-Toy_4– برخی از این ناخن ساب ها مرتفع اند (گاهی بیش از ۲ متر) و نیاز به بالا رفتن از درخت را نیز در گربه ها برطرف می سازند.

بازگشت