انتخاب نژاد مناسب

انتخاب نژاد مناسب

– انتخاب نوع، رنگ، مو کوتاه یا بلند بودن و …. به شدت شخصی است. یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب، هزینه ای است که می توانید صرف خرید حیوانتان کنید.

انتخاب نژاد مناسب گربه - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cats Breed - Royal Vet Hospital

 


– در یک سو گربه های نژاد داری وجود دارند که در بعضی از کشورها گاه شجره نامه ی آنها به سال ۱۸۰۰ می رسد و دارای قیمت بسیار زیادی اند و از سوی دیگر گربه های بی نژادی وجود دارند که به دلیل ناخواسته بودن تولدشان، شما می توانید آنها را بطور رایگان تهیه کنید. البته گربه هایی هم وجود دارند که دورگه اند و به دلیل نژاد دار بودن یکی از والدین، دارای قیمتی مابین گربه های خالص و بی نژاد می باشند.
– اندازه ی گربه در انتخاب اهمیت چندانی ندارد، زیرا بر خلاف سگ ها، اندازه ی بدن در گربه های خانگی چندان متفاوت نیست و هرگز تفاوتی که مثلا بین یک گریت دین با چی هوا هوا در نژاد های سگ می بینیم در گربه ها وجود ندارد.


– بزرگ ترین گربه نژاد Mainecoon است . جنس نر این نژاد وزنی بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم دارد.

گربه نژاد Maine Coon - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Maine Coon Cat - Royal Vet Hospital

 

 


– کوچکترین گربه هم نژاد Singapura است که حدودا ۲٫۷ تا ۴ کیلوگرم است .

گربه نژاد Singapura - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Singapura - Royal Vet Hospital

 

 


– اندازه ی خانه نیز چندان اهمیت ندارد، زیرا گربه ها با قدرت تطابق بالای خود قادرند در یک آپارتمان کوچک همانقدر راحت باشند که در یک خانه بزرگ.

خانه بزرگ یا کو چک برای گربه - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cat small or big home

 

بازگشت