برنامه های پیشگیرانه

برنامه های پیشگیرانه

– خانه شما برای گربه تان محیطی جدید و غریب است، بنابراین قبل از ورود او، از رژیم غذایی سابق او اطلاع کسب کنید و از علایق او در زمینه خوردن و آشامیدن مطلع گردید. مقداری از غذای مورد نظر را پیش از ورود او آماده کنید.

– قبل از ورود گربه به خانه مواردی همچون محل خواب، خاک و جای خاک، ظرف غذا، ظرف آب، باکس حمل و نقل و قلاده را تهیه کنید.

وسایل مورد نیاز گربه - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cat Accessories - Royal Vet Hospital

– شاید نقل مکان گربه از محل تولد تا منزل شما اولین زمانی باشد که در کنار او گربه دیگری وجود ندارد، حتی در این زمان  گربه های بالغ نیز ممکن است دچار تشویش شوند.

– در هنگام حرکت به آرامی با گربه حرف بزنید و هر گونه وسوسه برای بیرون آوردن او از باکس یا سبد را از خود دور کنید، زیرا ممکن است این کار تجربه بدی را برای او و شما، در بدو آشنایی رقم بزند.

بازگشت