جای خاک گربه

جای خاک گربه

– در صورتی که گربه امکان خارج شدن از خانه را نداشته باشد، باید همواره به ظرف خاک دسترسی داشته باشد. – پس از انجام واکسیناسیون و ایمن سازی حیوان و آموزش محل خروج از خانه، می توان ظرف خاک را حذف کرد اما در هنگام شب باید خروج را ممنوع کرد و مجددا از ظرف خاک استفاده کرد. – گربه ها حیوانات تمیزی هستند و حتی در زمان تولگی نیز به دنبال رفتن در ظرف خاک، جای خواب خود و کف خانه را چندان کثیف نمی کنند و شاید نیازی به شستن پاها پس از استفاده از ظرف خاک نباشد. Royal-Pet-Hospital-Cat pan – در صورتی که در زمان ورود حیوان به خانه برای نگهداری او از قفس استفاده می کنید باید قفس مذکور آنقدر بزرگ باشد که بتوان جای خاک را نیز در آن قرار داد. – انواع گوناگونی از جای خاک ها در بازار موجود است، اما مهمترین ویژگی یک جای خاک خوب، قابل شستشو بودن و مقاوم بودن آن در برابر ضدعفونی کردن های مکرر است. Royal-Pet-Hospital-Cat pan-2 – توکسوپلاسموز (Toxoplasmosis) عفونتی است که ممکن است علیرغم ظاهر سالم گربه، از طریق مدفوع دفع شود که این مسئله برای انسان ها و خصوصا افراد باردار مخاطره آمیز است. – حذف مدفوع حداکثر تا ۲۴ساعت پس از دفع و شستشوی دائمی ظرف خاک با آب و مایع شستشو می تواند این مسئله را کنترل کند، زیرا معمولا عامل بیماری توکسوپلاسموز به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا قابلیت بیماری زایی پیدا کند. Royal-Pet-Hospital-Cat-Remove feces   بازگشت