حقایق

حقایق


– علیرغم تصور همه که گربه ها مستقل اند و نگهداری از آنها کار ساده ایست آنها نیز همانند هر حیوان خانگی دیگر به مراقبت، صرف وقت و هزینه نیاز دارند .
– یک گربه سالم ممکن است ۱۴ سال یا بیشتر عمر کند، پس شما باید پیشاپیش بدانید که آیا می توانید برای این همه سال مسئولیت گربه خود را بر عهده داشته باشید یا خیر!
– پیش از آوردن گربه به روش زندگی خود نگاه کنید و تنها زمانی اقدام به آوردن آن کنید که از خوشحال بودن او و افراد خانواده خود در زمان زندگی حیوان مطمئن باشید.

 

 

بازگشت