خاک گربه

خاک گربه

– خاک های گوناگونی در بازار وجود دارد که انواعی که قابلیت کاهش بو و جذب ادرار بیشتری دارند و از طرفی گربه به راحتی قادر به جابجا کردن ذرات آن می باشد ارجحیت دارند.
– استفاده از خاک اره، تراشه چوب، خاکستر و روزنامه توصیه نمی شود.

 

Royal-Pet-Hospital-Cat Litter

 

بازگشت