فراهم کردن محیط مناسب

فراهم کردن محیط مناسب

– آوردن گربه به خانه نباید برخواسته از یک هوس باشد. این تصمیم باید با آگاهی کامل نسبت به نیازهای حیوان و امکانات شما اتخاذ شود، اما از طرفی مشکلات مربوط به نگهداری و تهیه یک گربه نباید تبدیل به یک کابوس شود.
– آماده سازی خانه و شرایط نگهداری حیوان پیش از آمدن او بسیار ضروری است، زیرا این ورود باید هم برای شما و هم برای گربه با حداقل استرس انجام شود.
– در صورت وجود امکانات کافی و فراهم بودن شرایط مناسب، معمولا گربه ها به آسانی (شاید بر خلاف سگ ها و خصوصا طوطی ها) با خانه سازگار می شوند و به زندگی طبیعی خود ادامه می دهند.

گربه- بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cat - Royal Vet Hospital

بازگشت