قلاده

قلاده

– بر خلاف تصور همگان، استفاده از قلاده در گربه ها فقط جنبه تزئینی ندارد.
– نصب یک پلاک شناسایی به قلاده می تواند در صورت گم شدن حیوان کمک شایانی در بازیابی او کند.

Royal Pet Hospital-Plate

 


– نصب زنگوله نیز می تواند در کاهش حمله به پرنده ها و دیگر حیواناتی که توسط گربه شکار می شوند کمک کند، زیرا با ایجاد صدا حیوانات را از حضور او آگاه می سازد.

Royal Pet Hospital-Cat Urceolate

 


– برخی قلاده ها نیز دارای مواد ضد کک هستند که البته ممکن است برخی گربه ها به آن آلرژی داشته باشند که این مسئله به صورت قرمز شدن پوست و چشم و خارش خود را بروز می دهد.

Royal Pet Hospital-Cat Flea Collar
– البته نصب قلاده دو ضرر هم به همراه دارد:
۱- خراب شدن پوشش گردن در صورت نصب دائمی، خصوصا در گربه های مو بلند
۲- گیر کردن قلاده به شاخه ها در زمان رفتن روی درخت و یا گیر کردن دست حیوان در هنگام تلاش برای در آوردن آن.


– استفاده از بند (Lead) زمانی ضروری است که بخواهید با گربه قدم بزنید یا به خانه ای غریبه بروید و بخواهید گربه را تحت کنترل قرار دهید.

Royal Pet Hospital-Cat Collar&Lead

 

 


– برخی گربه ها مانند گربه سیامی از قدم زدن در خیابان با قلاده لذت می برند اما اکثر گربه ها با قلاده و کنترل ناشی از آن مخالفت می کنند.

Royal Pet Hospital-Cat Harness&Lead

– قلاده ای که برای بیرون بردن استفاده می شود نباید بیش از یک متر طول داشته باشد و باید دارای استقامتی بیش از قلاده هایی باشد که فقط برای نصب پلاک یا زنگوله استفاده می شود.
– هرچه زودتر گربه را با قلاده آشنا کنید بهتر است. در ابتدا قسمت گردنی را به مدت چند روز، برای ساعات محدودی نصب کنید. سپس بند را نیز در مدت های کوتاه متصل کنید ولی آن را به دست نگیرید. سپس کم کم با به دست گرفتن بند کنترل حیوان را به دست بگیرید. اول در خانه بعد در حیاط و بعد در خیابان های خلوت او را به قدم زدن عادت دهید.

 

بازگشت