مو بلند یا مو کوتاه؟

مو بلند یا مو کوتاه؟


– نگهداری از گربه های مو بلند مستلزم اختصاص وقت بیشتر جهت شانه کردن روزانه است. بدین وسیله از گره خوردن و نمدی شدن موها جلوگیری می شود، از طرف دیگر نگهداری گربه های بدون مو  نیز به مراقبت های بسیاری نیاز دارد، زیرا تغییرات دمایی و مشکلات پوستی در آنها متداول است.

 

گربه مو بلند یا گربه مو کوتاه - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Long hair cat or short hair cat - Royal Vet Hospital– اگر شما در منطقه ای گرم و مرطوب زندگی می کنید، نگهداری از یک گربه ی مو بلند (حتی اگر پوشش زمستانی اش را از دست داده باشد) فقط در صورتی توصیه می شود که خانه دائما از تهویه ی مناسبی برخوردار باشد.
– نگهداری از گربه های بدون مو نیز در مناطق سرد و یا در زمستان، نیازمند تاُمین گرمای مورد نیاز می باشد.
– اگر شما دچار آلرژی نسبت به گربه ها هستید، مو کوتاه یا مو بلند بودن آنها تفاوتی ندارد. اکثر آلرژی های انسان نسبت به گربه ها مربوط به پروتئین موجود در شوره و یا موجود در بزاق خشک شده روی مو هاست .

 

 

بازگشت