ورود گربه به خانه

ورود گربه به خانه


– به محض ورود گربه به خانه، کلیه اعضای خانواده و دوستان می خواهند او را ببینند و با او بازی کنند، خصوصا اگر گربه شما توله باشد. این مسئله در مورد کودکان ممکن است مشکل آفرین باشد، زیرا هنوز با او آشنا نشده اند و ممکن است به او به چشم یک اسباب بازی نگاه کنند.

ورود گربه به محیطی آرام - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cat Quiet Place - Royal Vet Hospital


– زمانی حیوان را به خانه ببرید که حداقل اعضای خانواده در خانه حضور داشته باشند.

بازگشت