چرا گربه ؟!

چرا گربه؟ - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Why Cat

چرا گربه ؟!

– گربه ها به دلیل قدرت تطابق بالا و استقلال خود، حیوانات خانگی مناسبی برای زندگی های پر مشغله ی امروزی هستند.
– گربه ها نیاز به بیرون بردن و قدم زدن ندارند ، آنها خود ورزش می کنند و خود را نیز تمیز می کنند .
– بعضی از گربه ها کل زندگی خود را در رفاه و آسایش کامل، در یکی از آپارتمان های برجی مرتفع سپری می کنند و شاید در کل زندگی یک بار هم بیرون از خانه را تجربه نکنند.


– بر اساس ویژگی های رفتاری و نژاد، می توانند در کنار دیگر حیوانات زیستن را نیز تجربه کنند .
– حیوانات بســـــــــــیار زیبایی هستند!

 

 

بازگشت