گرفتن و نگهداشتن گربه

گرفتن و نگهداشتن گربه

– حال که گربه را به خانه آورده اید و اهالی خانه می خواهند او را در آغوش بگیرند، باید نحوه گرفتن گربه را بیاموزید.
– اگر به مادر گربه ها نگاه کنید خواهید دید که او چگونه با گرفتن پوست شل پشت گردن توله ها آنها را به آرامی به این سو و آن سو می برد. در این زمان توله گربه یکی از واکنش های ذاتی خود را نشان می دهد و خود را به صورت یک حلقه به سمت بالا می کشاند و مانند یک توپ بی جان و بی حرکت می ماند و تا زمانی که مادر درحال حرکت است و آن را زمین نگذاشته است تکان نمی خورد.
– به این پوست شل که با بزرگ شدن توله محدودتر می شود Scruff (پس گردن) می گویند و به عمل بلند کردن گربه با این پوست Scruffing می گویند. گرفتن یا حمل کردن گربه به این روش امکان پذیر است، اما از آن فقط باید در مواقع ضروری که به کنترل و مقید کردن حیوان نیاز است استفاده کرد (مثلا در زمان انجام امور دامپزشکی).

Royal_Pet_Hospital-ScruffingCat1

– در گربه هایی که انعطاف کمتری دارند ممکن است این روش تجربه خوبی را به همراه نداشته باشد، خصوصا اگر حیوان در هنگام بلند کردن خود را خشک نگه دارد.


– بهتر است که برای بلند کردن گربه یک دست را زیر سینه و دست دیگر را زیر قسمت انتهایی بدن بگذارید. در این حالت گربه احساس امنیت کامل دارد و از آویزان ماندن اندامهایش ابراز ناخرسندی نمی کند.

Royal_Pet_Hospital-ScruffingCat2

– هرگز گربه را روی ساعد یا بازوی خود آویزان نکنید زیرا به اندامهای داخلی فشار وارد می شود.
– برخی گربه ها تمایل چندانی به در آغوش گرفته شدن های طولانی ندارند. در این موارد به محض شروع دست و پا زدن حیوان به آرامی آن را روی زمین بگذارید و به جز در مواقع ضروری، به زور متوسل نشوید.

 

بازگشت