نر یا ماده ؟

نر یا ماده ؟

– در صورتی که گربه عقیم شود، در بین گربه های نر و ماده تفاوت رفتاری اندک است، هر چند ممکن است گربه ی نر عقیم شده تنبل تر از ماده باشد.
– اگر در حال حاضر در خانه گربه دارید، در صورت تمایل به آوردن گربه ی جدید، بهتر است جنسیت آن با جنسیت گربه قبلی متفاوت باشد زیرا گربه های هم جنس ممکن است نسبت به یکدیگر خشونت نشان دهند.
– هنگامی که سیستم تناسلی به دلیل عقیم سازی حذف می شود، احتمالا گربه ها ویژگی های نژادی خود را بطور بارز تری نشان می دهند. مثلا رابطه و وابستگی گربه های سیامی به صاحبان خود بیشتر می شوند و گربه های پرشین آرام تر و دوست داشتنی تر می گردند.

 

گربه نر یا گربه ماده - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال| Male Cat or Female Cat - Royal Vet Hospital


– نرها معمولا درشت تر از ماده ها هستند، معمولا گربه های نر عقیم شده ای که به رشد کامل رسیده اند، اندکی سنگین تر از گربه های عقیم نشده اند و میانگین وزن آنها بین  ۵ تا ۷٫۵ کیلوگرم است.
– ماده ها معمولا حدود ۱ کیلوگرم سبک تر اند.
– نرها ممکن است خشونت علیه انسان یا دیگر گربه ها را از خود نشان دهند که می توان با عقیم کردن، اندکی از آن را کنترل کرد.

 

 

بازگشت